Sztuka idzie za chlebem.


sztuka-idzie-za-chlebem
gotthold ephraim lessingsztukaidziezachlebemsztuka idzieidzie zaza chlebemsztuka idzie zaidzie za chlebemsztuka idzie za chlebem

Trud­no pojąć, cze­mu żołnierz idzie do ata­ku - ale idzie.Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.Prawda jest chlebem ducha.Nadzieja jest chlebem biedaka.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz - On chlebem.