Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.


sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
marcel proustsztukajestczymśróżnymodmoralnościalekażdawielkasztukaswoimwłasnymmorałemsztuka jestjest czymśczymś różnymróżnym odod moralnościale każdakażda wielkawielka sztukasztuka jestjest swoimswoim własnymwłasnym morałemsztuka jest czymśjest czymś różnymczymś różnym odróżnym od moralnościale każda wielkakażda wielka sztukawielka sztuka jestsztuka jest swoimjest swoim własnymswoim własnym morałemsztuka jest czymś różnymjest czymś różnym odczymś różnym od moralnościale każda wielka sztukakażda wielka sztuka jestwielka sztuka jest swoimsztuka jest swoim własnymjest swoim własnym morałemsztuka jest czymś różnym odjest czymś różnym od moralnościale każda wielka sztuka jestkażda wielka sztuka jest swoimwielka sztuka jest swoim własnymsztuka jest swoim własnym morałem

Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.