Sztuka jest emanacją naszego wewnętrznego życia i ona jest decydującą wartością tworzenia.


sztuka-jest-emanacją-naszego-wewnętrznego-życia-i-ona-jest-decydującą-wartośą-tworzenia
zofia kucównasztukajestemanacjąnaszegowewnętrznegożyciaonadecydującąwartościątworzeniasztuka jestjest emanacjąemanacją naszegonaszego wewnętrznegowewnętrznego życiażycia ii onaona jestjest decydującądecydującą wartościąwartością tworzeniasztuka jest emanacjąjest emanacją naszegoemanacją naszego wewnętrznegonaszego wewnętrznego życiawewnętrznego życia iżycia i onai ona jestona jest decydującąjest decydującą wartościądecydującą wartością tworzeniasztuka jest emanacją naszegojest emanacją naszego wewnętrznegoemanacją naszego wewnętrznego życianaszego wewnętrznego życia iwewnętrznego życia i onażycia i ona jesti ona jest decydującąona jest decydującą wartościąjest decydującą wartością tworzeniasztuka jest emanacją naszego wewnętrznegojest emanacją naszego wewnętrznego życiaemanacją naszego wewnętrznego życia inaszego wewnętrznego życia i onawewnętrznego życia i ona jestżycia i ona jest decydującąi ona jest decydującą wartościąona jest decydującą wartością tworzenia

Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna.Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Psychika jest jedynie emanacją cielesności; ciało kształtuje duszę wedle siebie.Człowiek jest odkryciem niedawnym, jak wykaziije bez trudności archeologia naszego myślenia. Wykazuje też ona możliwość jego rychłego kresu.