Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia.


sztuka-jest-po-to-by-niepokoić-wiedza-umacnia
georges braquesztukajestpotobyniepokoićwiedzaumacniasztuka jestjest poby niepokoićwiedza umacniasztuka jest po

Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztu­ka jest po to, by niepo­koić. Wie­dza umacnia. -Georges Braque
sztu­ka-jest po to-by niepo­koić-wie­dza umacnia
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza