Sztuka jest samowolą geniusza.


sztuka-jest-samowolą-geniusza
adolf losssztukajestsamowolągeniuszasztuka jestjest samowoląsamowolą geniuszasztuka jest samowoląjest samowolą geniuszasztuka jest samowolą geniusza

Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Najważniejszą cnotą geniusza jest szczerość. -Romain Rolland
najważniejszą-cnotą-geniusza-jest-szczerość
Ob­sta­wanie przy swoim jest cechą geniusza. -Thomas Alva Edison
ob­sta­wanie-przy-swoim-jest cechą-geniusza
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia. -Artur Schopenhauer
sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia