Sztuka jest ucieczką od wzruszeń.


sztuka-jest-ucieczką-od-wzruszeń
umberto ecosztukajestucieczkąodwzruszeńsztuka jestjest ucieczkąucieczką odod wzruszeńsztuka jest ucieczkąjest ucieczką oducieczką od wzruszeńsztuka jest ucieczką odjest ucieczką od wzruszeńsztuka jest ucieczką od wzruszeń

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie. -Zbigniew Herbert
tradycja-nie-jest-ucieczką-w-przeszłość-nigdy-nie-była-ucieczką-przede-wszystkim-jest-to-bardzo-ężkie-zdobywanie
Droga do boga jest zawsze błogosławieństwem, ucieczka przed Bogiem jest zawsze przekleństwem, jest ucieczką przed własnym szczęściem. -Robert Linhardt
droga-do-boga-jest-zawsze-błogosławieństwem-ucieczka-przed-bogiem-jest-zawsze-przekleństwem-jest-ucieczką-przed-własnym-szczęściem
Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. -Joseph Ratzinger
człowiek-który-nie-stawia-czoła-cierpieniu-nie-akceptuje-życia-ucieczka-przed-cierpieniem-jest-ucieczką-przed-życiem
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych. -Henri Stendhal
kłamstwo-jest-jedyną-ucieczką-słabych