Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.


sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
franciszek saldasztukakochaniajestsztukącodojotyjakkażdainnadziedzinasztukiswojemniejszewiększetalentyswychgeniuszysztuka kochaniakochania jestjest sztukąsztuką coco dodo jotyi jakjak każdakażda innainna dziedzinadziedzina sztukisztuki mama swojeswoje mniejszemniejsze ii większewiększe talentytalenty ii swychswych geniuszysztuka kochania jestkochania jest sztukąjest sztuką cosztuką co doco do jotyi jak każdajak każda innakażda inna dziedzinainna dziedzina sztukidziedzina sztuki masztuki ma swojema swoje mniejszeswoje mniejsze imniejsze i większei większe talentywiększe talenty italenty i swychi swych geniuszysztuka kochania jest sztukąkochania jest sztuką cojest sztuką co dosztuką co do jotyi jak każda innajak każda inna dziedzinakażda inna dziedzina sztukiinna dziedzina sztuki madziedzina sztuki ma swojesztuki ma swoje mniejszema swoje mniejsze iswoje mniejsze i większemniejsze i większe talentyi większe talenty iwiększe talenty i swychtalenty i swych geniuszysztuka kochania jest sztuką cokochania jest sztuką co dojest sztuką co do jotyi jak każda inna dziedzinajak każda inna dziedzina sztukikażda inna dziedzina sztuki mainna dziedzina sztuki ma swojedziedzina sztuki ma swoje mniejszesztuki ma swoje mniejsze ima swoje mniejsze i większeswoje mniejsze i większe talentymniejsze i większe talenty ii większe talenty i swychwiększe talenty i swych geniuszy

Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Sztuką jest ukrycie sztuki. -Anonim
sztuką-jest-ukrycie-sztuki
Ars amandi - Sztuka kochania. -Owidiusz
ars-amandi-sztuka-kochania
Człowiek jest sztuki królem, sztuka kształtem jego woli. -Deotyma
człowiek-jest-sztuki-królem-sztuka-kształtem-jego-woli
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza