Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć.


sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć
william jamessztukamądrościpoleganatymbywiedziećconależyprzeoczyćsztuka mądrościmądrości polegapolega nana tymby wiedziećco należynależy przeoczyćsztuka mądrości polegamądrości polega napolega na tymco należy przeoczyćsztuka mądrości polega namądrości polega na tymsztuka mądrości polega na tym

Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć.Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć.Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać.Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze.Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju.Sztuka pisarza polega przede wszystkim na tym, abyśmy czytając go, zapominali, że posługuje się on słowami.