Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.


sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
artur schopenhauersztukamilczeniajestwiększaniższtukamówieniasztuka milczeniamilczenia jestjest większawiększa niżniż sztukasztuka mówieniasztuka milczenia jestmilczenia jest większajest większa niżwiększa niż sztukaniż sztuka mówieniasztuka milczenia jest większamilczenia jest większa niżjest większa niż sztukawiększa niż sztuka mówieniasztuka milczenia jest większa niżmilczenia jest większa niż sztukajest większa niż sztuka mówienia

Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.