Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.


sztuka-milczenia-jest-większa-ż-sztuka-mówienia
artur schopenhauersztukamilczeniajestwiększaniższtukamówieniasztuka milczeniamilczenia jestjest większawiększa niżniż sztukasztuka mówieniasztuka milczenia jestmilczenia jest większajest większa niżwiększa niż sztukaniż sztuka mówieniasztuka milczenia jest większamilczenia jest większa niżjest większa niż sztukawiększa niż sztuka mówieniasztuka milczenia jest większa niżmilczenia jest większa niż sztukajest większa niż sztuka mówienia

Sztuką jest umierać dla oj­czyz­ny, ale naj­większą sztuką jest dob­rze żyć dla niej. -Stefan Wyszyński
sztuką-jest umierać-dla-oj­czyz­ny-ale-naj­większą-sztuką-jest dob­rze-żyć-dla-niej
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Większą sztuką jest opanować język własny niż język obcy. -Antoni Regulski
większą-sztuką-jest-opanować-język-własny-ż-język-obcy
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy