Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.


sztuka-nie-żadnego-celu-jest-celem-sama-w-sobie-jest-absolutem-bo-jest-odbiciem-absolutu-duszy
stanisław przybyszewskisztukanieżadnegocelujestcelemsamasobieabsolutemboodbiciemabsolutuduszysztuka nienie mama żadnegożadnego celujest celemcelem samasama ww sobiejest absolutembo jestjest odbiciemodbiciem absolutuabsolutuduszysztuka nie manie ma żadnegoma żadnego celujest celem samacelem sama wsama w sobiebo jest odbiciemjest odbiciem absolutuodbiciem absolutusztuka nie ma żadnegonie ma żadnego celujest celem sama wcelem sama w sobiebo jest odbiciem absolutujest odbiciem absolutusztuka nie ma żadnego celujest celem sama w sobiebo jest odbiciem absolutu

Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.