Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy.


sztuka-nie-żadnego-celu-jest-celem-sama-w-sobie-jest-absolutem-bo-jest-odbiciem-absolutu-duszy
stanisław przybyszewskisztukanieżadnegocelujestcelemsamasobieabsolutemboodbiciemabsolutuduszysztuka nienie mama żadnegożadnego celujest celemcelem samasama ww sobiejest absolutembo jestjest odbiciemodbiciem absolutuabsolutuduszysztuka nie manie ma żadnegoma żadnego celujest celem samacelem sama wsama w sobiebo jest odbiciemjest odbiciem absolutuodbiciem absolutusztuka nie ma żadnegonie ma żadnego celujest celem sama wcelem sama w sobiebo jest odbiciem absolutujest odbiciem absolutusztuka nie ma żadnego celujest celem sama w sobiebo jest odbiciem absolutu

Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością. -Edyta Stein
wszystko-co-czynimy-jest-tylko-środkiem-do-celu-jedynie-miłość-jest-celem-samym-w-sobie-bo-bóg-jest-miłośą
Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie. -C. Northcutt
celem-wielu-liderów-jest-sprawić-by-ludzie-mieli-o-nich-jak-naj­lepsze-zdanie-celem-wielkiego-lidera-jest-sprawić-by-ludzie-­piej-myśleli-o
Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie. -John Ruskin
dla-narodu-nie-jest-to-ważne-ile-ły-roboczej-zatrudnia-w-zakładach-wytwórczych-ale-ile-życia-w-nich-produkuje-bo-celem-produkcji-jest-konsumpcja
Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami. -Eleonora Roosevelt
Życie-jest-po-to-żeby-żyć-trzeba-podtrzymywać-w-sobie-ciekawość-najgorszą-rzeczą-jest-rezygnacja-nie-wolno-nigdy-z-żadnego-powodu