Sztuka pisania jest sztuką skreślania...


sztuka-pisania-jest-sztuką-skreślania
julian przybośsztukapisaniajestsztukąskreślaniasztuka pisaniapisania jestjest sztukąsztuką skreślaniasztuka pisania jestpisania jest sztukąjest sztuką skreślaniasztuka pisania jest sztukąpisania jest sztuką skreślaniasztuka pisania jest sztuką skreślania

Sztuka pisania jest sztuką skreślania.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza.Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy.