Sztuka pisarza polega przede wszystkim na tym, abyśmy czytając go, zapominali, że posługuje się on słowami.


sztuka-pisarza-polega-przede-wszystkim-na-tym-abyśmy-czytając-go-zapominali-że-posługuje-ę-on-słowami
henri bergsonsztukapisarzapolegaprzedewszystkimnatymabyśmyczytającgozapominaliżeposługujesięonsłowamisztuka pisarzapisarza polegapolega przedeprzede wszystkimwszystkim nana tymabyśmy czytającczytając goże posługujeposługuje sięsię onon słowamisztuka pisarza polegapisarza polega przedepolega przede wszystkimprzede wszystkim nawszystkim na tymabyśmy czytając goże posługuje sięposługuje się onsię on słowamisztuka pisarza polega przedepisarza polega przede wszystkimpolega przede wszystkim naprzede wszystkim na tymże posługuje się onposługuje się on słowamisztuka pisarza polega przede wszystkimpisarza polega przede wszystkim napolega przede wszystkim na tymże posługuje się on słowami

Sztuka życia polega na tym, aby cuda zauważyć - we wszystkim tkwi wspomnienie raju. -Phil Bosmans
sztuka-życia-polega-na-tym-aby-cuda-zauważyć-we-wszystkim-tkwi-wspomnienie-raju
Idealnego męża poznaje się przede wszystkim po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. -Faye Dunaway
idealnego-męża-poznaje-ę-przede-wszystkim-po-tym-że-jest-on-żonaty-z-inną-kobietą
Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru. -Antoine De Saint - Exupery
obowiązek-rozpoznasz-po-tym-przede-wszystkim-że-nie-pozostawia-on-prawa-wyboru
Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymywać najgorsze. -William Hazlitt
sztuka-życia-polega-na-tym-by-cieszyć-ę-łym-a-wytrzymywać-najgorsze
Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć. -William James
sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć