Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.


sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
marcel proustsztukaprzynosinamdowódżeistniejecośinnegoniżnicośćsztuka przynosiprzynosi namnam dowódże istniejeistnieje coścoś innegoinnego niżniż nicośćsztuka przynosi namprzynosi nam dowódże istnieje cośistnieje coś innegocoś innego niżinnego niż nicośćsztuka przynosi nam dowódże istnieje coś innegoistnieje coś innego niżcoś innego niż nicośćże istnieje coś innego niżistnieje coś innego niż nicość

Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:
rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
- Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka
 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
Sztuka powinna być oknem otwartym na coś, co istnieje i to istnienie trzeba potwierdzić i opisać. -Zbigniew Herbert
sztuka-powinna-być-oknem-otwartym-na-coś-co-istnieje-i-to-istnienie-trzeba-potwierdzić-i-opisać
Życie to jest to, co się nam przydarza, kiedy planujemy coś zupełnie innego. -Thomas la Mance
Życie-to-jest-to-co-ę-nam-przydarza-kiedy-planujemy-coś-zupełnie-innego
Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego. -Anzelm z Canterbury
wiara-pozwala-nam-pojąć-że-istnieje-coś-niepojętego