Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem.


sztuka-to-ągłe-jednanie-ę-z-życiem
mikołaj gogolsztukatociągłejednaniesiężyciemciągłe jednaniejednanie sięz życiemsztuka to ciągłeciągłe jednanie sięjednanie się zsię z życiemsztuka to ciągłe jednanieciągłe jednanie się zjednanie się z życiemsztuka to ciągłe jednanie sięciągłe jednanie się z życiem

Sztu­ka to ciągłe jed­na­nie się z życiem.Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy.Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana.Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać.Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.