Sztuka transpozycji prawd jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych.


sztuka-transpozycji-prawd-jest-jedną-z-najważniejszych-i-najbardziej-zaniedbanych
simone weilsztukatranspozycjiprawdjestjednąnajważniejszychnajbardziejzaniedbanychsztuka transpozycjitranspozycji prawdprawd jestjest jednąjedną zz najważniejszychnajważniejszych ii najbardziejnajbardziej zaniedbanychsztuka transpozycji prawdtranspozycji prawd jestprawd jest jednąjest jedną zjedną z najważniejszychz najważniejszych inajważniejszych i najbardzieji najbardziej zaniedbanychsztuka transpozycji prawd jesttranspozycji prawd jest jednąprawd jest jedną zjest jedną z najważniejszychjedną z najważniejszych iz najważniejszych i najbardziejnajważniejszych i najbardziej zaniedbanychsztuka transpozycji prawd jest jednątranspozycji prawd jest jedną zprawd jest jedną z najważniejszychjest jedną z najważniejszych ijedną z najważniejszych i najbardziejz najważniejszych i najbardziej zaniedbanych

Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o cele, jest: mieć przynajmniej jedenMuzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób jest diagnoza.Jedną z najbardziej skutecznych pokus zła jest wezwanie do walki.Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.