Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.


sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
george bernard shawsztukawypełniacałeżyciemężczyznymiłościmówiążekobietychoćtakniejestsztuka wypełniawypełnia całecałe życieżycie mężczyznyo miłościmiłości mówiąże wypełniawypełnia całecałe życieżycie kobietychoć taktak nienie jestsztuka wypełnia całewypełnia całe życiecałe życie mężczyznyo miłości mówiąże wypełnia całewypełnia całe życiecałe życie kobietychoć tak nietak nie jestsztuka wypełnia całe życiewypełnia całe życie mężczyznyże wypełnia całe życiewypełnia całe życie kobietychoć tak nie jestsztuka wypełnia całe życie mężczyznyże wypełnia całe życie kobiety

Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety.Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję.