Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało.


szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało
pitigrilliszu­kamynaj­pierwduszyw ko­bieciealepo­tembie­rze­myciałoszu­kamy naj­pierwnaj­pierw duszyduszy w ko­biecieale po­tempo­tem bie­rze­mybie­rze­my ciałoszu­kamy naj­pierw duszynaj­pierw duszy w ko­biecieale po­tem bie­rze­mypo­tem bie­rze­my ciałoszu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecieale po­tem bie­rze­my ciało

Naj­pierw pies nie lu­bi ko­ta, a do­piero po­tem szu­ka argumentów. -Autor nieznany
naj­pierw-pies-nie lu­bi-ko­-a do­piero-po­tem-szu­ka-argumentów
Naj­pierw tę głupią rzecz zro­bię ja, a po­tem wy nieśmiali powtórzy­cie to po mnie. -Frank Zappa
naj­pierw-tę głupią-rzecz-zro­bię-ja-a po­tem-wy nieśmiali-powtórzy­cie-to po mnie
Jeśli będziesz kiedyś w pot­rze­bie, proszę, nie wa­haj się za­pytać naj­pierw ko­goś innego. -Kurt Cobain
jeśli-będziesz-kiedyś-w pot­rze­bie-proszę-nie wa­haj ę-za­pytać-naj­pierw-ko­goś-innego
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł