Szu­kasz wro­ga ożeń dzieci 


szu­kasz-wro­ga-ożeń-dzieci 
ciarkaszu­kaszwro­gaożeńdzieci szu­kasz wro­gawro­ga ożeńożeń dzieci szu­kasz wro­ga ożeńwro­ga ożeń dzieci szu­kasz wro­ga ożeń dzieci 

Szu­kasz za­pachu mo­jej codzien­ności z nadzieją że spot­kasz błysk nies­pełnionej przeszłości Nit­ki la­biryn­tu z których nie ma wyjścia Jes­teśmy tak blisko Jeśli szu­kasz miłości, kochaj.To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka.Szu­kasz jej u pana, Dos­ta­jesz od chama.Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.