Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie, a to za oknem było i miało polskie imię.


szukałem-tego-w-paryżu-szukałem-w-berlinie-i-rzymie-a-to-za-oknem-było-i-miało-polskie-imię
julian tuwimszukałemtegoparyżuszukałemberlinierzymietozaoknembyłomiałopolskieimięszukałem tegotego ww paryżuszukałem ww berlinieberlinie ii rzymieza oknemoknem byłobyło ii miałomiało polskiepolskie imięszukałem tego wtego w paryżuszukałem w berliniew berlinie iberlinie i rzymiea to zaza oknem byłooknem było ibyło i miałoi miało polskiemiało polskie imięszukałem tego w paryżuszukałem w berlinie iw berlinie i rzymiea to za oknemza oknem było ioknem było i miałobyło i miało polskiei miało polskie imięszukałem w berlinie i rzymiea to za oknem byłoza oknem było i miałooknem było i miało polskiebyło i miało polskie imię

Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem. .Szukałem Boga... i nagle przyszedł nieoczekiwany jak żurawiny po pierwszym mrozie z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą i powiedział: dlaczego mnie szukasz, na mnie trzeba czasem poczekać.Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem.Jak było tak było, lecz miało swój czar.Wartość Polaka mierzy się stosunkiem do tego, co polskie nie jest.