Szukamy najpierw duszy w kobiecie, ale potem bierzemy ciało.


szukamy-najpierw-duszy-w-kobiecie-ale-potem-bierzemy-ciało
pitigrilliszukamynajpierwduszykobieciealepotembierzemyciałoszukamy najpierwnajpierw duszyduszy ww kobiecieale potempotem bierzemybierzemy ciałoszukamy najpierw duszynajpierw duszy wduszy w kobiecieale potem bierzemypotem bierzemy ciałoszukamy najpierw duszy wnajpierw duszy w kobiecieale potem bierzemy ciałoszukamy najpierw duszy w kobiecie

Najpierw powstała dusza, potem ciało.Nas nauczono. Trzeba zapomnieć, żeby nie umrzeć rojąc to wszystko. Wstajemy nocą, ciemno jest, ślisko. Szukamy serca - bierzemy w rękę, nasłuchujemy; wygaśnie męka, ale zostanie kamień - tak - głaz.Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną.Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba.Najpierw minie nasza miłość, potem sto i dwieście lat, potem znów będziemy razem: komediantka i komediant.