Szukanie -to zbiera­nie ziaren piasku do sita Szukanie -to łapa­nie kro­pel deszczu w chusteczkę Szukanie -to kocha­nie ciebie ta­kiego ja­ki jes­teś ® by Mrs Vercetti 


szukanie-to-zbiera­nie-ziaren-piasku-do-sita-szukanie-to-łapa­nie-kro­pel-deszczu-w-chusteczkę-szukanie-to-kocha­nie-ciebie-­kiego-ja­ki
mrs vercettiszukanietozbiera­nieziarenpiaskudositałapa­niekro­peldeszczuchusteczkękocha­nieciebieta­kiegoja­kijes­teś®by mrsvercetti zbiera­nie ziarenziaren piaskupiasku dodo sitasita szukaniełapa­nie kro­pelkro­pel deszczudeszczu ww chusteczkęchusteczkę szukaniekocha­nie ciebieciebie ta­kiegota­kiego ja­kija­ki jes­teśjes­teś ®® by mrsby mrs vercetti zbiera­nie ziaren piaskuziaren piasku dopiasku do sitado sita szukaniełapa­nie kro­pel deszczukro­pel deszczu wdeszczu w chusteczkęw chusteczkę szukaniekocha­nie ciebie ta­kiegociebie ta­kiego ja­kita­kiego ja­ki jes­teśja­ki jes­teś ®jes­teś ® by mrs® by mrs vercetti 

Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno.Być poetą - znaczy mówić światu Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie.Szczęście to to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie.Dla mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem.Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze.