Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zyka wiosny 


szum-ko­ron-sosen-stuk-serc-rwących-ku sercom-mu­zyka-wiosny 
fyrfleszumko­ronsosenstuksercrwącychku sercommu­zykawiosny szum ko­ronko­ron sosensosen stukstuk sercserc rwącychrwących ku sercomku sercom mu­zykamu­zyka wiosny szum ko­ron sosenko­ron sosen stuksosen stuk sercstuk serc rwącychserc rwących ku sercomrwących ku sercom mu­zykaku sercom mu­zyka wiosny szum ko­ron sosen stukko­ron sosen stuk sercsosen stuk serc rwącychstuk serc rwących ku sercomserc rwących ku sercom mu­zykarwących ku sercom mu­zyka wiosny szum ko­ron sosen stuk sercko­ron sosen stuk serc rwącychsosen stuk serc rwących ku sercomstuk serc rwących ku sercom mu­zykaserc rwących ku sercom mu­zyka wiosny 

Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka
miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Mu­zyka, co­kol­wiek by mówić, nie jest języ­kiem zro­zumiałym ogólnie; ko­nie­czny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszys­tkich serc. -Romain Rolland
mu­zyka-co­kol­wiek-by mówić-nie jest języ­kiem-zro­zumiałym-ogólnie-ko­nie­czny-jest łuk-słowa-by strzała-dźwięku-mogła
Na igłach sosen Deszczo­we koraliki Lśnią brylanciki Krys­ty­na Sz. 15.06.2015r. -krysta
na-igłach-sosen-deszczo­we-koraliki-lśą-brylanciki-krys­ty­na-sz-15062015r
Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego. -Claude Debussy
mu­zyka-zaczy­na ę-tam-gdzie-słowo-jest bez­silne- nie pot­ra­fi-od­dać-wy­razu-mu­zyka-jest tworzo­na-dla-niewyrażalnego
zła ko­bieta jest stuk­nięta, zaz­wyczaj przez to, że nie tak... jak­by chciała  -wdech
zła-ko­bieta-jest stuk­ę-zaz­wyczaj-przez-to-że nie tak-jak­by chciała