Szybki w działaniu: ledwie go posiali, a juk sią zabiera do żąda innych.


szybki-w-działaniu-ledwie-go-posiali-a-juk-ą-zabiera-do-żąda-innych
zbigniew waydykszybkidziałaniuledwiegoposialijuksiązabieradożądainnychszybki ww działaniuledwie gogo posialijuk siąsią zabierazabiera dodo żądażąda innychszybki w działaniuledwie go posialia juk siąjuk sią zabierasią zabiera dozabiera do żądado żąda innycha juk sią zabierajuk sią zabiera dosią zabiera do żądazabiera do żąda innycha juk sią zabiera dojuk sią zabiera do żądasią zabiera do żąda innych

Nie bądź taki szybki Bill.Najdowcipniejsi autorzy wywołują ledwie dostrzegalny uśmiech.Ludzie światowi ledwie się znajdą w stadzie, a już myślą, że są w towarzystwie.Klepsydry uprzytamniają nie tylko szybki bieg czasu, ale i proch, w który się obrócimy.I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem.Odmień swoje życie nie tylko z wiosną, ale również w środku zimy pomaluj oblodzone szybki.