Szyk jest deską ratunku brzydkich kobiet i szczytem doskonałości pięknych.


szyk-jest-deską-ratunku-brzydkich-kobiet-i-szczytem-doskonałoś-pięknych
anitaszykjestdeskąratunkubrzydkichkobietszczytemdoskonałościpięknychszyk jestjest deskądeską ratunkuratunku brzydkichbrzydkich kobietkobiet ii szczytemszczytem doskonałościdoskonałości pięknychszyk jest deskąjest deską ratunkudeską ratunku brzydkichratunku brzydkich kobietbrzydkich kobiet ikobiet i szczytemi szczytem doskonałościszczytem doskonałości pięknychszyk jest deską ratunkujest deską ratunku brzydkichdeską ratunku brzydkich kobietratunku brzydkich kobiet ibrzydkich kobiet i szczytemkobiet i szczytem doskonałościi szczytem doskonałości pięknychszyk jest deską ratunku brzydkichjest deską ratunku brzydkich kobietdeską ratunku brzydkich kobiet iratunku brzydkich kobiet i szczytembrzydkich kobiet i szczytem doskonałościkobiet i szczytem doskonałości pięknych

Człowieczeństwo jest rzeczywiście ostatnią deską ratunku dla kobiet nieładnych.Nie ma kobiet brzydkich - są tylko kobiety zaniedbane.Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są ładne.Nie ma złego tytoniu, tak jak nie ma brzydkich kobiet.Wydaje mi się, że rycerskość obowiązuje wobec wszystkich kobiet, a więc brzydkich szczególnie. Obarczają je wszystkie minusy ich płci, a nie doznają korzyści.Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali.