Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą.


tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą
tkaczu32tęsknieza tobątakjak pus­ty­niaza wodątęsknie za tobąza tobą taktak jak pus­ty­niajak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą takza tobą tak jak pus­ty­niatak jak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą tak jak pus­ty­niaza tobą tak jak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą tak jak pus­ty­nia za wodą