Tęsknota? To jest uczucie dla zwierząt w menażerii.


tęsknota-to-jest-uczucie-dla-zwierząt-w-menażerii
wacław berenttęsknotatojestuczuciedlazwierzątmenażeriijest uczucieuczucie dladla zwierzątzwierząt ww menażeriijest uczucie dlauczucie dla zwierzątdla zwierząt wzwierząt w menażeriijest uczucie dla zwierzątuczucie dla zwierząt wdla zwierząt w menażeriijest uczucie dla zwierząt wuczucie dla zwierząt w menażerii

Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Litość jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego jak i dla przyjmującego.Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt.W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.Myślę, że strach, ja­ki od­czu­wa człowiek stojący nad prze­paścią, w rzeczy­wis­tości jest raczej tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby rzu­cić się w dół - al­bo le­cieć z roz­postar­ty­mi ramionami.