Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.


tłum-krzyczy-jednymi-wielkimi-ustami-ale-tysiącem-łych
stanisław jerzy lectłumkrzyczyjednymiwielkimiustamialetysiącemmałychtłum krzyczykrzyczy jednymijednymi wielkimiwielkimi ustamiale jeje tysiącemtysiącem małychtłum krzyczy jednymikrzyczy jednymi wielkimijednymi wielkimi ustamiale je tysiącemje tysiącem małychtłum krzyczy jednymi wielkimikrzyczy jednymi wielkimi ustamiale je tysiącem małychtłum krzyczy jednymi wielkimi ustami

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.Dotyk krzyczy milczeniem, ciszą Twoich dłoni na mym ciele... Pro­wadzi­my dialog, zdań wymianę w ciszy... językiem, ustami, palcami, ciałem...Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza.Wielkimi tytułami można zdobywać czytelników, ale utrzymywać ich trzeba informacjami.Na szczęście ludzie to nie tyl­ko tłum, ale i jednostki.Z nagim ciałem wiązać stale pojęcie erotyki: to jest mniej więcej tak samo inteligentne, jak gdyby myśląc o ustach myśleć ciągle o jedzeniu. Ustami nie tylko się je, także mówi się ustami. Nagim ciałem oddycha się.