Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.


ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
aga250909ta­ta pier­wszybo­hatersynapier­wszamiłośćcórki  pier­wszypier­wszy bo­haterbo­hater synapier­wsza miłośćmiłość córki  pier­wszy bo­haterpier­wszy bo­hater synapier­wsza miłość córki  pier­wszy bo­hater syna

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek
pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok