Ta­jem­ni­ca to coś, z czym chciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmi.


ta­jem­­ca-to coś-z czym-chciałbyś ę-szyb­ko-podzielić-z wielo­-ludźmi
czesław banachta­jem­ni­cato cośz czymchciałbyś sięszyb­kopodzielićz wielo­maludźmita­jem­ni­ca to cośz czym chciałbyś sięchciałbyś się szyb­koszyb­ko podzielićpodzielić z wielo­maz wielo­ma ludźmiz czym chciałbyś się szyb­kochciałbyś się szyb­ko podzielićszyb­ko podzielić z wielo­mapodzielić z wielo­ma ludźmiz czym chciałbyś się szyb­ko podzielićchciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­maszyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmiz czym chciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­machciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmi

Aby nu­da była przy­jem­na, mu­si is­tnieć coś, z czym można ją porównać.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń.Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie.To wszys­tko się zbyt szyb­ko dzieje.. Życie za szyb­ko się kończy...[*]