Ta­kie prze­lud­nienie, a tak mało ludzi! 


ta­kie-prze­lud­nienie-a tak-ło-ludzi 
stanisław fornalta­kieprze­lud­nieniea takmałoludzi ta­kie prze­lud­nieniea tak mało

Rośnie za­lud­nienie, a ludzi wciąż nie ma. -Robert Karpacz
rośnie-za­lud­nienie-a ludzi-wciąż-nie 
Wy­baczcie mi, ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało, ze nie ta­kie niosę pieśni, ja­kie by nieść należało... -Konstanty Ildefons Gałczyński
wy­baczcie-mi-ludzie-śli-w-tych-pieśniach-dałem-tak-ło-ze-nie ­kie-niosę-pieś-ja­kie-by nieść-należało
Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit
otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona