Ta mała cząstka, którą mi zabieracie stanowi istotę mojej wolności - jest wszystkim.


ta-ła-cząstka-którą-mi-zabieracie-stanowi-istotę-mojej-wolnoś-jest-wszystkim
michał bakuninmałacząstkaktórąmizabieraciestanowiistotęmojejwolnościjestwszystkimta małamała cząstkaktórą mimi zabieraciezabieracie stanowistanowi istotęistotę mojejmojej wolnościwolnościjestjest wszystkimta mała cząstkaktórą mi zabieraciemi zabieracie stanowizabieracie stanowi istotęstanowi istotę mojejistotę mojej wolnościmojej wolnościjest wszystkimktórą mi zabieracie stanowimi zabieracie stanowi istotęzabieracie stanowi istotę mojejstanowi istotę mojej wolnościistotę mojej wolnościktórą mi zabieracie stanowi istotęmi zabieracie stanowi istotę mojejzabieracie stanowi istotę mojej wolnościstanowi istotę mojej wolności

Przemożny wpływ techniki uniemożliwia nam uchwycenie jej istoty, tak jak wpływ estetyki sprawił, że zatraciliśmy świadomość, co stanowi istotę sztuki. -Martin Heidegger
przemożny-wpływ-techniki-uniemożliwia-nam-uchwycenie-jej-istoty-tak-jak-wpływ-estetyki-sprawił-że-zatraciliśmy-świadomość-co-stanowi-istotę
Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim
czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historię życia kobiety. -Anne Louise Stael - Holstein
miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historię-życia-kobiety
Miłość, która jest epizodem w życiu mężczyzny, stanowi całą historią życia kobiety. -Anonim
miłość-która-jest-epizodem-w-życiu-mężczyzny-stanowi-całą-historią-życia-kobiety
Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę -Winston Churchill
podejście-jest-tą-łą-rzeczą-która-robi-żą-różnicę