Tajemnica jest jak dziura w sukni: im większe są starania by ją ukryć, tym bardziej jest widoczna.


tajemnica-jest-jak-dziura-w-sukni-im-większe-są-starania-by-ją-ukryć-tym-bardziej-jest-widoczna
sylvana carmentajemnicajestjakdziurasukniimwiększestaraniabyukryćtymbardziejwidocznatajemnica jestjest jakjak dziuradziura ww sukniim większewiększe sąsą staraniastarania byby jąją ukryćtym bardziejbardziej jestjest widocznatajemnica jest jakjest jak dziurajak dziura wdziura w sukniim większe sąwiększe są staraniasą starania bystarania by jąby ją ukryćtym bardziej jestbardziej jest widocznatajemnica jest jak dziurajest jak dziura wjak dziura w sukniim większe są staraniawiększe są starania bysą starania by jąstarania by ją ukryćtym bardziej jest widocznatajemnica jest jak dziura wjest jak dziura w sukniim większe są starania bywiększe są starania by jąsą starania by ją ukryć

Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość. -Albert Camus
była-w-tym-człowieku-tajemnica-tajemnica-którą-chciał-wyjaść-ale-w-gruncie-rzeczy-jest-tylko-tajemnica-biedy-która-ludziom-odbiera-imię-i
Dziura jest tam, gdzie niczego nie ma. Dziura jest wiecznym kompanem nie-dziury. Dziura osobno nie występuje. -Kurt Tucholsky
dziura-jest-tam-gdzie-niczego-nie-dziura-jest-wiecznym-kompanem-nie-dziury-dziura-osobno-nie-występuje
Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura
im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Większość naszych błędów jest bardziej wybaczalna niż środki, którymi staramy się je ukryć. -Anonim
większość-naszych-błędów-jest-bardziej-wybaczalna-ż-środki-którymi-staramy-ę-ukryć
Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel
jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. -Artur Schopenhauer
bogactwo-jest-jak-morska-woda-im-więcej-pijesz-tym-większe-masz-pragnienie