Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.


tajemnica-szczęścia-ukryta-jest-w-tym-by-widzieć-wszystkie-cuda-świata-i-nigdy-nie-zapomnieć-o-dwóch-kroplach-oliwy-na-łyż
paulo coelhotajemnicaszczęściaukrytajesttymbywidziećwszystkiecudaświatanigdyniezapomniećdwóchkroplacholiwynałyżcetajemnica szczęściaszczęścia ukrytaukryta jestjest ww tymby widziećwidzieć wszystkiewszystkie cudacuda świataświata ii nigdynigdy nienie zapomniećzapomnieć oo dwóchdwóch kroplachkroplach oliwyoliwy nana łyżcetajemnica szczęścia ukrytaszczęścia ukryta jestukryta jest wjest w tymby widzieć wszystkiewidzieć wszystkie cudawszystkie cuda światacuda świata iświata i nigdyi nigdy nienigdy nie zapomniećnie zapomnieć ozapomnieć o dwócho dwóch kroplachdwóch kroplach oliwykroplach oliwy naoliwy na łyżcetajemnica szczęścia ukryta jestszczęścia ukryta jest wukryta jest w tymby widzieć wszystkie cudawidzieć wszystkie cuda światawszystkie cuda świata icuda świata i nigdyświata i nigdy niei nigdy nie zapomniećnigdy nie zapomnieć onie zapomnieć o dwóchzapomnieć o dwóch kroplacho dwóch kroplach oliwydwóch kroplach oliwy nakroplach oliwy na łyżcetajemnica szczęścia ukryta jest wszczęścia ukryta jest w tymby widzieć wszystkie cuda światawidzieć wszystkie cuda świata iwszystkie cuda świata i nigdycuda świata i nigdy nieświata i nigdy nie zapomnieći nigdy nie zapomnieć onigdy nie zapomnieć o dwóchnie zapomnieć o dwóch kroplachzapomnieć o dwóch kroplach oliwyo dwóch kroplach oliwy nadwóch kroplach oliwy na łyżce

Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Była w tym człowieku tajemnica, tajemnica, którą chciał wyjaśnić. Ale w gruncie rzeczy jest tylko tajemnica biedy, która ludziom odbiera imię i przeszłość.Tajemnica szczęścia i cnoty tkwi w tym, by lubić to, co musi się robićJakie to smutne, widzieć ojca z pieniędzmi, ale bez radości. Człowiek studiuje ekonomię, lecz nigdy nie studiuje szczęścia.Kochać kogoś - znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.