Tajemnice życia uczą sztuki milczenia.


tajemnice-życia-uczą-sztuki-milczenia
senekatajemniceżyciaucząsztukimilczeniatajemnice życiażycia ucząuczą sztukisztuki milczeniatajemnice życia uczążycia uczą sztukiuczą sztuki milczeniatajemnice życia uczą sztukiżycia uczą sztuki milczeniatajemnice życia uczą sztuki milczenia

Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą.Z życia przychodzi wszystko złe, ze sztuki płynie tylko szczęście.Potężne są, niezbadane dla nas tajemnice natury; więc prostotę życia wikłają nam nieraz przesądy, których z myśli rozum wyplenić nie potrafi.Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens.