Tajemnice zmuszają do myślenia i dlatego szkodzą zdrowiu.


tajemnice-zmuszają-do-myślenia-i-dlatego-szkodzą-zdrowiu
edgar allan poetajemnicezmuszajądomyśleniadlategoszkodzązdrowiutajemnice zmuszajązmuszają dodo myśleniamyślenia ii dlategodlatego szkodząszkodzą zdrowiutajemnice zmuszają dozmuszają do myśleniado myślenia imyślenia i dlategoi dlatego szkodządlatego szkodzą zdrowiutajemnice zmuszają do myśleniazmuszają do myślenia ido myślenia i dlategomyślenia i dlatego szkodząi dlatego szkodzą zdrowiutajemnice zmuszają do myślenia izmuszają do myślenia i dlategodo myślenia i dlatego szkodząmyślenia i dlatego szkodzą zdrowiu

Ta­jem­ni­ce zmuszają do myśle­nia i dla­tego szkodzą zdrowiu.Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli które nie zmuszają do myślenia.Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą.Gwiazdy nie zmuszają, ale zachęcają.Rady, których się nie oczekuje, szkodzą przyjaźni.Ra­dy, których się nie ocze­kuje, szkodzą przyjaźni.