Także wierzący nie mogą być jednego zdania; nakaż no im jednak być jednego serca.


także-wierzący-nie-mogą-być-jednego-zdania-nakaż-no-im-jednak-być-jednego-serca
franz hybertakżewierzącyniemogąbyćjednegozdanianakażnoimjednaksercatakże wierzącywierzący nienie mogąmogą byćbyć jednegojednego zdanianakaż nono imim jednakjednak byćbyć jednegojednego sercatakże wierzący niewierzący nie mogąnie mogą byćmogą być jednegobyć jednego zdanianakaż no imno im jednakim jednak byćjednak być jednegobyć jednego sercatakże wierzący nie mogąwierzący nie mogą byćnie mogą być jednegomogą być jednego zdanianakaż no im jednakno im jednak byćim jednak być jednegojednak być jednego sercatakże wierzący nie mogą byćwierzący nie mogą być jednegonie mogą być jednego zdanianakaż no im jednak byćno im jednak być jednegoim jednak być jednego serca

Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi.Choć każdy człowiek zdolen jest być zupełnie uczciwym, nie znajdziesz na tysiąc jednego, który by potrafił stać się skończonym łotrem....Jeśli w państwie istnieje jedynie chwilowa i kapryśna wola jednego, nie może być nic stałego, a tym samym żadnego zasadniczego prawa.Doświadczenie nauczyło mnie, że uczciwość i zdradzanie własnych uczuć mogą prowadzić tylko do jednego - do katastrofy.Chociaż wielkie mogą być dobrodziejstwa rozumu, nie mają one jednak żadnego porównania wobec dobrodziejstw nadziei.Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie.