Tak ciężko jest od­dychać, gdy ser­ce prag­nie in­ne­go po­wiet­rza... przesączo­nego Tobą...


tak-ężko-jest od­dychać-gdy-ser­-prag­nie-in­ne­go-po­wiet­rza-przesączo­nego tobą
lunae umbramtakciężkojest od­dychaćgdyser­ceprag­niein­ne­gopo­wiet­rzaprzesączo­nego tobątak ciężkociężko jest od­dychaćgdy ser­ceser­ce prag­nieprag­nie in­ne­goin­ne­go po­wiet­rzapo­wiet­rza przesączo­nego tobątak ciężko jest od­dychaćgdy ser­ce prag­nieser­ce prag­nie in­ne­goprag­nie in­ne­go po­wiet­rzain­ne­go po­wiet­rza przesączo­nego tobągdy ser­ce prag­nie in­ne­goser­ce prag­nie in­ne­go po­wiet­rzaprag­nie in­ne­go po­wiet­rza przesączo­nego tobągdy ser­ce prag­nie in­ne­go po­wiet­rzaser­ce prag­nie in­ne­go po­wiet­rza przesączo­nego tobą

Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. -Henryk Elzenberg
nic-tak-nie zat­ru­wa-po­wiet­rza-jak rozkładająca ę-przyjaźń
Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam
Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty