Tak żyć, jak żyłem - war­to było - war­to było ten ból przez­wy­ciężać - jak przezwyciężałem.


tak-żyć-jak żyłem- war­to-było- war­to-było-ten-ból-przez­wy­ężać- jak przezwyciężałem
józef piłsudskitakżyćjak żyłem war­tobyłotenbólprzez­wy­ciężać jak przezwyciężałemtak żyć war­to było war­to byłobyło tenten bólból przez­wy­ciężać war­to było tenbyło ten bólten ból przez­wy­ciężać war­to było ten bólbyło ten ból przez­wy­ciężać war­to było ten ból przez­wy­ciężać

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.Jak było tak było, lecz miało swój czar.Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból....Ma tak niez­wykłe body Że top­nieję jak w szklan­ce lód I po­wody do opo­ru, ku­si węch Ber­ga­mot­ka i miód Zniewa­la przez war­gi przelewana Go­rycz pożądania Ukocha­na, is­tny cud Proszę przes­tać, na miły Bóg Jak uchro­nić się od zawału? Jes­tem szczęśli­wa, bo mam Ciebie - war­to było cze­kać i cierpieć