Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
sokratestakczyinaczejżeńsięjeśliznaj­dzieszdobrążonębędzieszszczęśli­wyzłązos­ta­nieszfilozofemtak czyczy inaczejinaczej żeńjeśli znaj­dzieszznaj­dziesz dobrądobrą żonębędziesz szczęśli­wyjeśli złą– zos­ta­nieszzos­ta­niesz filozofemtak czy inaczejczy inaczej żeńinaczej żeń sięjeśli znaj­dziesz dobrąznaj­dziesz dobrą żonęjeśli złą –złą – zos­ta­niesz– zos­ta­niesz filozofemtak czy inaczej żeńczy inaczej żeń sięjeśli znaj­dziesz dobrą żonęjeśli złą – zos­ta­nieszzłą – zos­ta­niesz filozofemtak czy inaczej żeń sięjeśli złą – zos­ta­niesz filozofem

Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates
tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates
jeśli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Jeśli znaj­dziesz się w od­po­wied­nim miej­scu, cza­sie i to­warzys­twie, to wys­tar­czy wyjąć chusteczkę... -filutka
jeśli-znaj­dziesz ę-w od­po­wied­nim-miej­scu-cza­sie-i to­warzys­twie-to wys­tar­czy-wyjąć-chusteczkę
Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane
możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą