Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
sokratestakczyinaczejżeńsięjeśliznajdzieszdobrążonębędzieszszczęśliwyzłązostanieszfilozofemtak czyczy inaczejinaczejjeśli znajdzieszznajdziesz dobrądobrą żonębędziesz szczęśliwyjeśli złązostanieszzostaniesz filozofemtak czy inaczejczy inaczejjeśli znajdziesz dobrąznajdziesz dobrą żonęjeśli złązostaniesz filozofemtak czy inaczejjeśli znajdziesz dobrą żonę

Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates
jeśli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem. -Sokrates
tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie. -Sokrates
kto-będzie-miął-dobrą-żonę-ten-będzie-szczęśliwy-kto-będzie-miął-złą-zostanie
Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy -Dale Carnegie
zachowuj-ę-tak-jakbyś-już-był-szczęśliwy-a-zobaczysz-że-faktycznie-będziesz-szczęśliwy