Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił.


tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
nicoletakją kochałtakna niąpat­rzyłdo niejmówiłją do­tykałkłamałi zostawiłtak ją kochałtak na niąna nią pat­rzyłtak do niejdo niej mówiłtak ją do­tykałtak kłamałkłamał i zostawiłtak na nią pat­rzyłtak do niej mówiłtak kłamał i zostawił

Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł. -Keith Haring
moim-wkładem-w bu­dowa­nie-świata-jest umiejętność-ry­sowa­nia-będę ry­sować-tak-żo-dla-tak-wielu-ludzi-oraz-tak-długo-jak będę
Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :)  -stokrotka123
za­kocha­-są ra­zem-tak-szczęśliwi-miło-tak-na nich-po­pat­rzeć-i ę-uśmie­chnąć- 
Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym. -Winston Churchill
nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
- Co z te­go, że na­pisał, że będzie pa­miętał. Tak się tyl­ko mówi. I tak zapomni. - To Ty zrób tak, żeby pamiętał. -agusia96
 co z te­go-że na­pisał-że będzie-pa­mięł-tak ę-tyl­ko-mówi-i tak-zapomni-to ty zrób-tak-żeby-pamięł