Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.


tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
anonimtakjakczymśnaturalnymjestwierzyćwielerzeczybezdowodówtakteżwątpićinnychwbrewdowodomtak jakjak czymśczymś naturalnymnaturalnym jestjest wierzyćwierzyć ww wielewiele rzeczyrzeczy bezbez dowodówtak teżteż naturalnymnaturalnym jestjest wątpićwątpić ww wielewiele innychinnych wbrewwbrew dowodomtak jak czymśjak czymś naturalnymczymś naturalnym jestnaturalnym jest wierzyćjest wierzyć wwierzyć w wielew wiele rzeczywiele rzeczy bezrzeczy bez dowodówtak też naturalnymteż naturalnym jestnaturalnym jest wątpićjest wątpić wwątpić w wielew wiele innychwiele innych wbrewinnych wbrew dowodomtak jak czymś naturalnymjak czymś naturalnym jestczymś naturalnym jest wierzyćnaturalnym jest wierzyć wjest wierzyć w wielewierzyć w wiele rzeczyw wiele rzeczy bezwiele rzeczy bez dowodówtak też naturalnym jestteż naturalnym jest wątpićnaturalnym jest wątpić wjest wątpić w wielewątpić w wiele innychw wiele innych wbrewwiele innych wbrew dowodomtak jak czymś naturalnym jestjak czymś naturalnym jest wierzyćczymś naturalnym jest wierzyć wnaturalnym jest wierzyć w wielejest wierzyć w wiele rzeczywierzyć w wiele rzeczy bezw wiele rzeczy bez dowodówtak też naturalnym jest wątpićteż naturalnym jest wątpić wnaturalnym jest wątpić w wielejest wątpić w wiele innychwątpić w wiele innych wbreww wiele innych wbrew dowodom

Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney
jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia
jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszystko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym