tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:


tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
jacobtakjest z niemówieniempraw­dykłamieszgdyprzep­la­taszprawdęz kłam­stwemponieważmówienieniepełnejpraw­dyjestmówieniemkłam­stwastwier­dzabógje­zuschrystus gdy przep­la­taszprzep­la­tasz prawdęprawdę z kłam­stwemz kłam­stwemponieważmówienie niepełnejniepełnej praw­dypraw­dy jestjest mówieniemmówieniem kłam­stwagdy przep­la­tasz prawdęprzep­la­tasz prawdę z kłam­stwemprawdę z kłam­stwemmówienie niepełnej praw­dyniepełnej praw­dy jestpraw­dy jest mówieniemjest mówieniem kłam­stwa

zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna. -Lilliana
pod­czas-kiedy-kłam­stwo-to mówienie-pięknych-słów- mówienie-praw­dy-jest wy­powiada­niem-piękna
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski
nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję