Tak naprawdę żyjemy dla kilku spotkań i paru wzruszeń.


tak-naprawdę-żyjemy-dla-kilku-spotkań-i-paru-wzruszeń
maciej kozłowskitaknaprawdężyjemydlakilkuspotkańparuwzruszeńtak naprawdęnaprawdę żyjemyżyjemy dladla kilkukilku spotkańspotkań ii paruparu wzruszeńtak naprawdę żyjemynaprawdę żyjemy dlażyjemy dla kilkudla kilku spotkańkilku spotkań ispotkań i parui paru wzruszeńtak naprawdę żyjemy dlanaprawdę żyjemy dla kilkużyjemy dla kilku spotkańdla kilku spotkań ikilku spotkań i paruspotkań i paru wzruszeńtak naprawdę żyjemy dla kilkunaprawdę żyjemy dla kilku spotkańżyjemy dla kilku spotkań idla kilku spotkań i parukilku spotkań i paru wzruszeń

Nasza dusza jest bardzo ograniczona i nie potrafi ogarnąć kilku wzruszeń naraz. Gdy zatem zdarzy się, iż zostanie wystawiona na równoczesne działanie kilku emocji - pomniejsze postępują za najsilniejszą i kierują się ku niej, jakby niesione wspólnym dążeniem.Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.Nie brak nam spotkań na szczycie. Jedyną rzeczą, jakiej nam brak, to wynik tych spotkań.Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.Muszę milczeć, żeby być pewien tak wielkiej wspólnoty dusz. Straciłbym ją bez wątpienia, gdybym najpierw nie zrezygnował ze spotkań z tobą.