Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę
pitagorastakpostępujz przy­jaciółmiaby nie sta­li sięniep­rzy­jaciółmia z niep­rzy­jaciółmitakżebyjak naj­prędzejsta­li sięto­bieprzyjaciółmitak postępujpostępuj z przy­jaciółmiaby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmia z niep­rzy­jaciółmi takżeby jak naj­prędzejjak naj­prędzej sta­li sięsta­li się to­bieto­bie przyjaciółmitak postępuj z przy­jaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li sięjak naj­prędzej sta­li się to­biesta­li się to­bie przyjaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li się to­biejak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmiżeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjaciółmi-a-z-nieprzyjaciółmi-tak-ę-obchodź-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie
Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
jak-przy­jaciele-pochleb­cy-psują-tak-kłótli­wi-niep­rzy­jaciele-bar­dzo-często-przyczy­niają ę-do poprawy