Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjaciółmi-a-z-nieprzyjaciółmi-tak-ę-obchodź-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie
pitagorastakpostępujprzyjaciółmiabyniestalisięnieprzyjaciółminieprzyjaciółmitakobchodźżebyjaknajprędzejtobieprzyjaciółmitak postępujpostępuj zz przyjaciółmiaby nienie stalistali sięsię nieprzyjaciółmiz nieprzyjaciółminieprzyjaciółmi taktak sięsię obchodźżeby jakjak najprędzejnajprędzej stalistali sięsię tobietobie przyjaciółmitak postępuj zpostępuj z przyjaciółmiaby nie stalinie stali sięstali się nieprzyjaciółmia z nieprzyjaciółmiz nieprzyjaciółmi taknieprzyjaciółmi tak siętak się obchodźżeby jak najprędzejjak najprędzej stalinajprędzej stali sięstali się tobiesię tobie przyjaciółmi

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z przy­jaciółmi-aby nie sta­li ę-niep­rzy­jaciółmi-a z niep­rzy­jaciółmi-tak-żeby-jak naj­prędzej-sta­li ę
Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi, ale że stali się bardziej świadomi swej biedy. -Indira Gandhi
nie-powiedziałabym-że-biedni-stali-ę-biedniejsi-ale-że-stali-ę-bardziej-świadomi-swej-biedy
A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi. -Augustyn Św
a-biada-milczącym-o-tobie-że-mając-mowę-stali-ę-niemymi
Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi. -Karl Heinrich Waggerl
pan-przyszedł-na-świat-nie-po-to-aby-ludzie-stali-ę-mądrzejsi-lecz-aby-byli-lepsi