Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
pitagorastakpostępujprzyjaciółmiabyniestalisięnieprzyjacielaminieprzyjaciółtakżebyjaknajprędzejtobieprzyjaciółmitak postępujpostępuj zz przyjaciółmiaby nienie stalistali sięsię nieprzyjacielamiz nieprzyjaciółnieprzyjaciół takżeby jakjak najprędzejnajprędzej stalistali sięsię tobietobie przyjaciółmitak postępuj zpostępuj z przyjaciółmiaby nie stalinie stali sięstali się nieprzyjacielamia z nieprzyjaciółz nieprzyjaciół takżeby jak najprędzejjak najprędzej stalinajprędzej stali sięstali się tobiesię tobie przyjaciółmitak postępuj z przyjaciółmiaby nie stali sięnie stali się nieprzyjacielamia z nieprzyjaciół takżeby jak najprędzej stalijak najprędzej stali sięnajprędzej stali się tobiestali się tobie przyjaciółmiaby nie stali się nieprzyjacielamiżeby jak najprędzej stali sięjak najprędzej stali się tobienajprędzej stali się tobie przyjaciółmi

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi, ale że stali się bardziej świadomi swej biedy.Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają i muszą się spotykać aby się ominąć, bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne rozchodzą się jak w śmiech porzucone kwiaty by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało.A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi.Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi.