Tak, szczęście przyjść chciało lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło, gdy poz­nał, że we mnie skrę roz­tlić chce próżno...


tak-szczęście-przyjść-chciało-lecz-mroków ę-zlękło-ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło-gdy-poz­nał-że we mnie-skrę
leopold stafftakszczęścieprzyjśćchciałoleczmroków sięzlękłoktośchciałmnieukochaćser­cemu pękłogdypoz­nałże we mnieskręroz­tlićchcepróżnoszczęście przyjśćprzyjść chciałochciało leczlecz mroków sięmroków się zlękłoktoś chciałchciał mniemnie ukochaćukochać leczlecz ser­ceser­ce mu pękłogdy poz­nałże we mnie skręskrę roz­tlićroz­tlić chcechce próżnoszczęście przyjść chciałoprzyjść chciało leczchciało lecz mroków sięlecz mroków się zlękłoktoś chciał mniechciał mnie ukochaćmnie ukochać leczukochać lecz ser­celecz ser­ce mu pękłoże we mnie skrę roz­tlićskrę roz­tlić chceroz­tlić chce próżno

Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło. -Leopold Staff
ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło
Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. -Anonim
ten-lud-czci-mnie-wargami-lecz-sercem-swym-daleko-jest-ode-mnie-ale-czci-mnie-na-próżno-ucząc-zasad-podanych-przez-ludzi