Tak to już nies­te­ty jest Gdy mi­jasz szczęście swo­je Widzisz ze nie pat­rzy na ciebie 


tak-to już-nies­te­ty-jest-gdy-mi­jasz-szczęście-swo­-widzisz-ze nie pat­rzy-na ciebie 
samothnicktakto jużnies­te­tyjestgdymi­jaszszczęścieswo­jewidziszze nie pat­rzyna ciebie tak to jużto już nies­te­tynies­te­ty jestjest gdygdy mi­jaszmi­jasz szczęścieszczęście swo­jeswo­je widziszwidzisz ze nie pat­rzyze nie pat­rzy na ciebie tak to już nies­te­tyto już nies­te­ty jestnies­te­ty jest gdyjest gdy mi­jaszgdy mi­jasz szczęściemi­jasz szczęście swo­jeszczęście swo­je widziszswo­je widzisz ze nie pat­rzywidzisz ze nie pat­rzy na ciebie tak to już nies­te­ty jestto już nies­te­ty jest gdynies­te­ty jest gdy mi­jaszjest gdy mi­jasz szczęściegdy mi­jasz szczęście swo­jemi­jasz szczęście swo­je widziszszczęście swo­je widzisz ze nie pat­rzyswo­je widzisz ze nie pat­rzy na ciebie tak to już nies­te­ty jest gdyto już nies­te­ty jest gdy mi­jasznies­te­ty jest gdy mi­jasz szczęściejest gdy mi­jasz szczęście swo­jegdy mi­jasz szczęście swo­je widziszmi­jasz szczęście swo­je widzisz ze nie pat­rzyszczęście swo­je widzisz ze nie pat­rzy na ciebie 

Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie  -RozaR
mo­ja-żona-nig­dy-na mnie-nie pat­rzy-a-gdy-jed­nak-już-zat­rzy­-wzrok-na-swym-mężu-to-w jej-oczach-widzę-rozczarowanie 
Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?  -Olga Tokarczuk
czy-można-opo­wie­dzieć-ból-głowy-al­bo-lęk-który-zak­leszcza-ser­-ż-przed-zaśęciem-al­bo-uczu­cie-nies­kończo­nej-­­noś-gdy
pat­rzy ten kubek czu­je jak śmierdzi chce być umyty tak strasznie cierpi lecz ja nie wyleje tej ka­wy z kubka Bo przecież mu­siałabym wy­lać i Ciebie... -Schmerz
pat­rzy-ten-kubek-czu­-jak śmierdzi-chce-być-umyty-tak-strasznie-cierpi-lecz-ja nie wyleje-tej-ka­wy-z kubka-bo-przecież-mu­siałabym