Tak, to praw­da. Pra­wie tak jak wszys­cy mam ob­ja­wy nie inteligencji.


tak-to praw­da-pra­wie tak-jak wszys­cy-mam-ob­ja­wy-nie inteligencji
andreetakto praw­dapra­wie takjak wszys­cymamob­ja­wynie inteligencjipra­wie tak jak wszys­cyjak wszys­cy mammam ob­ja­wyob­ja­wy nie inteligencjipra­wie tak jak wszys­cy mamjak wszys­cy mam ob­ja­wymam ob­ja­wy nie inteligencjipra­wie tak jak wszys­cy mam ob­ja­wyjak wszys­cy mam ob­ja­wy nie inteligencjipra­wie tak jak wszys­cy mam ob­ja­wy nie inteligencji

Kiedy od­wie­dza nas szczęście, pra­wie nig­dy nie jest ub­ra­ne tak, jak myśle­libyśmy je spotkać. -Andre Amiel-Lapeyre
kiedy-od­wie­dza-nas-szczęście-pra­wie-nig­dy-nie jest ub­ra­ne-tak-jak myś­libyśmy- spotkać
Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszys­tko; mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe
mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszys­tko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym